Sök på webbplatsen

Försäkringskassan och läkare oftast överens om sjukskrivning

Pressmeddelande 29 april 2014

Försäkringskassan gör nästan alltid samma bedömning av arbetsförmågans nedsättning som läkaren, och de flesta sjukskrivna har ersättning precis så länge som läkaren har sjukskrivit. Det visar en studie genomförd av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Läkarintyget är ett viktigt underlag när Försäkringskassan beslutar om rätten till sjukpenning. I läkarintyget ska läkaren bland annat ange personens sjukdomsdiagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Läkaren ska också ange sin bedömning av hur mycket och hur länge sjukdomen sätter ned arbetsförmågan. I 98 procent av alla sjukfall längre än 14 dagar överensstämmer Försäkringskassans beslut, det vill säga hel, tre fjärdels, halv eller en fjärdedels sjukpenning, med sjukskrivningsgraden i läkarintyget. Därutöver är det få, omkring 2 procent, som får avslag på ansökan om sjukpenning. Av dem som beviljas sjukpenning avslutar sedan drygt 4 av 5 sjukfallet samma dag som ett läkarintyg upphör att gälla.

– Resultaten visar att läkarna i praktiken har ett mycket stort inflytande över hur många som får sjukpenning från Försäkringskassan och hur länge de får ersättning. Det gäller samtidigt som många läkare upplever att det är svårt att bedöma hur sjukdomen påverkar arbetsförmågan, säger Niklas Österlund, projektledare och en av författarna till rapporten.

Undersökningen visar också att läkare sjukskriver män längre tid än kvinnor i det första läkarintyget i ett sjukfall för samtliga vanliga diagnoser. Skillnaden är i genomsnitt tre dagar och kvarstår när man tar hänsyn till skillnader i bakomliggande faktorer som yrke och inkomst.

– En förklaring kan vara att det finns skillnader mellan de grupper av kvinnor och män som sjukanmäler sig och tar kontakt med sjukvården. En annan möjlig förklaring är att det förekommer medicinskt omotiverade skillnader mellan kvinnor och män både vad gäller bemötande i hälso- och sjukvården och tillgången till utredningar och behandlingar, säger Niklas Österlund.

Rapporten kommer att följas av fler studier av läkarens roll i sjukskrivningsprocessen med det underlag som den här studien är baserat på.

Rapport   2014:5

Rapporttitel

Läkarintygens betydelse för sjukfrånvaron

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.