Sök på webbplatsen

Försäkringskassan beslutar på otillräckligt underlag

Pressmeddelande 3 maj 2011

Bara drygt 13 procent av de läkarintyg som behövs för beslut om sjukpenning uppfyller de krav på tillräcklig kvalitet som ställs i Försäkringskassans egen vägledning, konstaterar ISF i en granskning. Sett till alla underlag som handläggaren har tillgång till finns informationen i 70 procent av ärendena. Även om man tar hänsyn till det totala beslutsunderlaget är kvaliteten i underlagen därmed oacceptabelt låg.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på uppdrag av regeringen granskat Försäkringskassans hantering av underlag för beslut om sjukpenning. Tidigare rapporter från Riksrevisionen och Försäkringskassan har visat att endast ett av fyra läkarintyg för beslut om sjukpenning är av tillräcklig kvalitet. ISF:s bedömning av nuläget är att 13 procent av intygen uppfyller kraven. Sedan 2009 har ett antal åtgärder satts in för att förbättra kvaliteten i intygen och sjukskrivningsprocessen i allmänhet. Resultaten av granskningen visar dock ingen förbättring av kvaliteten i läkarintygen.

För att avgöra vilka landsting som är berättigade till medel från den så kallade sjukvårdsmiljarden har Försäkringskassan under de första månaderna av 2011 granskat ett stort antal sjukpenningakter. Den granskningen visar att 45 procent av läkarintygen håller den kvalitet som krävts. Granskningsförfarandet har dock skilt sig från ISF:s tillvägagångssätt på ett antal väsentliga punkter. Om ISF använder samma granskningsförfarande, är motsvarande resultat 41 procent. ISF anser att granskningar av kvalitet bör ta sin utgångspunkt i vad som efterfrågas i läkarintyget och Försäkringskassans interna vägledning. Därför är drygt 13 procent ett mer rättvisande resultat än 41 procent.

Enligt ISF:s uppfattning finns det anledning att överväga vilka krav som bör ställas på läkarintygen. Det nedslående resultatet från granskningen och resultaten från tidigare studier kan inte enbart bemötas med krav på ytterligare åtgärder för att få läkare att bli bättre på att fylla i intygen utan fordrar en analys av vad som faktiskt bör krävas in för att handläggare på Försäkringskassan ska kunna fatta rättssäkra beslut.

Rapport   2011:8

Rapporttitel

Försäkringskassans hantering av underlag för beslut om sjukpenning

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.