Sök på webbplatsen

Försäkringskassan behöver identifiera social problematik och våldsutsatthet i sjukpenningärenden

Pressmeddelande 3 maj 2018

Social problematik i sjukskrivningsärenden behöver identifieras och utredas av Försäkringskassan eftersom sådan problematik kan påverka arbetsförmågan och återgång i arbete. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort på uppdrag av regeringen. I uppdraget har det även ingått att granska Försäkringskassans arbete med att bidra till att motverka mäns våld mot kvinnor. ISF konstaterar att det kan vara svårt för Försäkringskassan att nå det målet. Frågan måste prioriteras inom hela verksamheten om målet ska kunna nås.

Social problematik kan ensamt eller tillsammans med andra faktorer orsaka en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan. Social problematik kan också utgöra hinder för återgång i arbete. Därför är det viktigt att sådan proble­matik identi­fieras och utreds. Social problematik är till exempel missbruk (eget eller anhörigs), barn i familjen som kräver mycket omsorg samt anhörig som är drabbad av svår sjukdom. Reglerna för rätt till sjukpenning tillåter inte att social problematik är den enda orsaken till att den försäk­rade har nedsatt arbetsförmåga – det krävs att problematiken leder till ett sjukdomstillstånd.

Granskningen visar att Försäkringskassan måste öka medvetenheten om och identifiera social problematik i sjukskrivningsärenden och ge ökat stöd till handläggarna hur dessa delar ska hanteras. Arbetet behöver prioriteras i Försäkringskassans verksamhet.

– För att Försäkringskassan ska kunna bedöma rätten till sjukpenning och ge rätt stöd och insatser för återgång i arbete behöver handläggaren ha kännedom om eventuell social problematik, säger Berit Hamrén, projekt­ledare för granskningen.

I uppdraget har det dessutom ingått att granska Försäkringskassans arbete med att bidra till att motverka mäns våld mot kvinnor. Det är ett viktigt mål, men som kan vara svårt för Försäkringskassan att uppnå. Försäkrings­kassan genomför få personliga möten och handläggarna upplever det svårt att ställa frågor om våldsutsatthet. ISF konstaterar att frågan måste priori­teras inom hela verksamheten om målet ska kunna uppnås.

– Om handläggarna rutinmässigt ska fråga om våldsutsatthet måste de ges förutsättningar för det, både gällande hur ett sådant samtal ska hållas och hur den utsatta kvinnan kan ges rätt hjälp, säger Berit Hamrén.

 Sammanfattning

 Rapporten i korthet (2 sidor)

Hela rapporten finns även att läsa och ladda ner online. Se länk till höger på sidan. 

Berit Hamrén

Berit Hamrén, projektledare.

Bilden är fri att använda för redaktionellt bruk. Fotograf Johan Marklund.
Ladda ner större storlek.

Rapport   2018:8

Rapporttitel

Social problematik och sjukskrivning – handläggning

Kontaktperson

Berit Hamrén 08-58 00 15 28

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.