Sök på webbplatsen

Flera problem med assistansersättningen

Pressmeddelande 29 september 2015

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har identifierat en rad brister i både lagstiftningen och tillämpningen av reglerna för assistansersättningen. Lagstiftningen är otydlig, huvudmannaskapet är delat mellan stat och kommun och konstruktionen av ersättningen driver upp utgifterna. Det finns dessutom begränsade möjligheter till kontroll och problem med integriteten.

 - En del centrala begrepp, såsom delaktighet, självständighet och att leva som andra, är otydligt definierade, vilket gör det svårt att tillämpa lagen på ett enhetligt, transparent och rättssäkert sätt, säger projektledaren Helena Höög.

Utgifterna för assistansersättningen ökar, vilket beror både på att det genomsnittliga antalet timmar ökar kontinuerligt och på att antalet personer som har assistansersättning har blivit fler. Den otydliga lagstiftningen tillsammans med ersättningens konstruktion bidrar till ökningen av utgifterna.

Assistansersättningen är komplex, och det finns många som har intressen i och beröringspunkter med ersättningen och insatsen. Det gör att assistansersättningen brottas med många gränsdragningsproblem, till exempel mot andra kommunala insatser och mot hälso- och sjukvården.

Reglerna för kontroll och uppföljning är också ett område som behöver ses över. I dag är kontrollen begränsad till att personlig assistans har lämnats, inte med vilken kvalitet, till vilka insatser och hur pengarna har använts. För att komma tillrätta med problemen med integritetskänsliga utredningar, och även med kostnadsutvecklingen, behöver man sannolikt standardisera behovsbedömningen.

Rapport   2015:9

Rapporttitel

Assistansersättningen

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.