Sök på webbplatsen

Fler unga med aktivitetsersättning – inte bara en svensk utmaning

Pressmeddelande 2 maj 2013

Det ökande antalet unga med aktivitetsersättning är inte unikt för Sverige. Flera europeiska länder står inför en likartad utmaning. Bland unga med aktivitetsersättning är psykiska sjukdomar och syndrom dominerande. Det visar en ny rapport som ISF publicerar i dag.

Antalet unga, mellan 19 och 29 år, med aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension) i Sverige har fördubblats de senaste 15 åren. ISF har därför jämfört den svenska utvecklingen med den i de övriga nordiska länderna, Nederländerna och Storbritannien.

Jämförelsen omfattar åren 1998 – 2011. ISF har även studerat de olika ländernas förtidspensionssystem för unga. Studien har begränsats till de sex länder som, utöver Sverige, spenderar högst andel av bruttonationalprodukten (BNP) på förtidspension, eller motsvarande, i EU och EES.

Även om det finns ganska stora skillnader mellan ländernas system är den allmänna trenden att allt fler unga vuxna får aktivitetsersättning eller förtidspension. Det gäller både ersättning som ges under en tidsbegränsad period och tills vidare.

Den övervägande delen av unga med aktivitetsersättning eller förtidspension har någon form av psykisk sjukdom eller syndrom, som förstämningssyndrom (depressioner), neurotiska syndrom, utvecklingsstörningar och hyperaktivitetsstörningar (som DAMP och ADHD). Andelen var som högst i Danmark (80 procent) och lägst i Storbritannien (58 procent). År 2011 hade 76 procent av nya mottagare av förtidspension i Sverige någon form av psykisk sjukdom eller syndrom.

Rapporten visar att de nordiska länderna, Nederländerna och Storbritannien står inför likartade utmaningar, och det kan därför finnas mycket att lära av varandras erfarenheter och kunskap. ISF:s rapport lyfter även fram åtgärder i de andra studerade länderna som kan vara intressanta att studera närmare i syfte att vidareutveckla det svenska systemet. Exempel på sådana åtgärder är ytterligare ekonomiska incitament och olika arbetsnära, rehabiliterande insatser.

Rapport   2013:7

Rapporttitel

Unga förtidspensionärer

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.