Sök på webbplatsen

Fler gravida kvinnor bör beviljas graviditetspenning

Pressmeddelande 11 november 2011

Inspektionen för socialförsäkringen menar att fler kvinnor borde kunna beviljas graviditetspenning. Tillämpningen av lagstiftningen har inte följt med utvecklingen. Fler arbetsgivare borde också stänga av anställda i samband med graviditet.

ISF har på uppdrag av regeringen granskat tillämpningen av lagstiftningen inom graviditetspenning och sjukpenning vid graviditetsrelaterade besvär. I sjukpenningärendena är utredningarna, bedömningarna och beslutsmotiveringarna i de flesta fall av god kvalitet. Dessutom visar analysen att regionala skillnader i uttaget av graviditetspenning och sjukpenning främst har andra orsaker än Försäkringskassans handläggning.

Det finns dock flera problem i tillämpningen av reglerna för graviditetspenning. Försäkringskassan gör alltför sällan en individuell prövning och kräver alltför ofta förekomst av tunga lyft i arbetet för den försäkrade för att bevilja. Nuvarande tillämpning tar inte hänsyn till vare sig de senaste 20–30 årens utveckling på det medicinska området, förändringen av arbetsförhållandena i många yrken eller förändringen av arbetsmarknaden som helhet. Beslutsmotiveringarna är bristfälliga i en tredjedel av besluten vad gäller graviditetspenning. Fler kvinnor borde dessutom troligtvis stängas av från sitt arbete av sina arbetsgivare, då de är exponerade för risker i sin arbetsmiljö.

I rapporten ges förslag till åtgärder för att komma tillrätta med dessa brister. ISF konstaterar att även om Försäkringskassan förbättrar tillämpningen, kommer nuvarande system inte att kunna omfatta alla kvinnor som på grund av graviditet har nedsatt arbetsförmåga. Om detta ska ändras, behövs ett förtydligande av lagen.

 

Rapport   2011:16

Rapporttitel

Graviditetspenning och sjukpenning vid graviditet

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.