Sök på webbplatsen

Fel fokus när tandvårdsstödet kontrolleras

Pressmeddelande 26 mars 2013

Försäkringskassan har förbättrat sina kontroller av utbetalningar till tandvården. Men brister i myndighetens styrning av kontrollerna innebär att det saknas en helhetsbild av de felaktiga utbetalningar som görs inom tandvårdsstödet. Det visar en ny, uppföljande granskning som ISF gjort.

Vårdgivarna inom tandvården rapporterar in den behandling som de utfört till Försäkringskassan, som betalar ut ersättning. Systemet är helt automatiserat. I efterhand gör därför Försäkringskassan kontroller av vissa ärenden för att se att utbetalningen varit rätt.

- Eftersom endast ett fåtal ärenden kontrolleras, är det självklart viktigt att välja ut rätt ärenden för kontroll. Där brister det i dag, säger Charlotta Örn, utredare på ISF.

ISF:s rapport visar att Försäkringskassans urval inte är representativt. Det gör att Försäkringskassan inte kan få en tydlig uppfattning om det totala antalet fel.

Att veta vilka fel som görs är nödvändigt för att kunna rikta kontrollerna mot rätt åtgärder eller rätt vårdgivare. Det är en förutsättning för att göra arbetet mer träffsäkert.

- Försäkringskassan måste välja mer verkningsfulla metoder och lära sig av de kontroller de gör för att arbetet ska bli effektivt, säger Charlotta Örn.

I sin rapport konstaterar ISF också att vårdgivarnas drivkrafter att göra rätt inte är tillräckligt starka utan behöver ses över. Det får i dag helt enkelt inga kännbara ekonomiska konsekvenser om man gör fel.

Rapport   2013:5

Rapporttitel

Försäkringskassans efterhandskontroller av tandvårdsstödet

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.