Sök på webbplatsen

Färre sjukfrånvarande med psykiatriska diagnoser

Pressmeddelande 13 november 2014

Antalet personer som är sjukfrånvarande med psykiatriska diagnoser och som får någon form av ersättning från sjukförsäkringen har minskat med 16 procent från 2007. Det visar en studie om sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser som genomförts av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) på uppdrag av regeringen.

Antalet sjukfrånvarande med somatiska diagnoser har minskat mer än för psykiatriska diagnoser. Därför ökar andelen personer som är sjukfrånvarande med psykiatriska diagnoser. Av allt att döma har regelverket starkt bidragit till denna utveckling. Regelverket i sjukförsäkringen har utvecklats mot allt tydligare riktlinjer för att få ersättning. Det finns även tydligare krav på en prövning av arbetsförmågan vid fasta tidpunkter under sjukskrivningsperioden. Under de första tre månaderna prövas den mot det egna arbetet, sedan mot annat arbete hos arbetsgivaren och slutligen mot normalt förkommande arbete på arbetsmarknaden.

– Mycket tyder på att personer med somatiska diagnoser i högre grad påverkats av de förändringar som skett i regelverk och administration, säger Jenny Lindblad, projektledare.

Det finns dock en ökning av antalet sjukfrånvarande med en psykiatrisk diagnos sedan 2013. Det är därför viktigt med mer forskning om hur arbetsförmågan påverkas av psykisk ohälsa. Både sjukvården och sjukförsäkringens administration måste bygga på kunskap om vad som fungerar. Exempelvis tyder mycket på att rehabiliteringsinsatser har bäst förutsättningar att göra nytta tidigt i sjukdomsförloppet, och innan en sjukskrivning påbörjats.

– Det talar för att det behövs förebyggande insatser på arbetsplatsen så att individen får rätt insats vid rätt tidpunkt, säger Jenny Lindblad.
 

Rapport   2014:22

Rapporttitel

Sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.