Sök på webbplatsen

Ett förstärkt allmänt ombud för socialförsäkringen

Pressmeddelande 4 juni 2012

ISF föreslår i en ny rapport att det allmänna ombudet för socialförsäkringen blir en egen myndighet och att lagen ändras så att ombudet får möjlighet att överklaga fler domar. Dessutom bör ombudets uppdrag skrivas in i lagen. Det allmänna ombudet kan då bättre bidra till en rättvis och likformig tillämpning av socialförsäkringen.

Det allmänna ombudet ingår i dag i Försäkringskassan och har som uppgift att överklaga Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens beslut för att få fram vägledande avgöranden från domstolarna. Ombudet kan överklaga ett beslut både till fördel och till nackdel för den försäkrade.

ISF har på regeringens uppdrag utrett om ombudets roll kan förändras för att stärka legitimiteten för socialförsäkringen. ISF:s slutsats är att det allmänna ombudet fyller en värdefull funktion och att den bör behållas. För att ombudet ska ha medborgarnas förtroende krävs dock att det är mer självständigt i förhållande till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Ombudet bör därför inrättas som en egen myndighet.

– Det skapar förtroende för socialförsäkringen om det finns ett oberoende allmänt ombud som utifrån ett allmänt perspektiv kan driva fram vägledande domstolsavgöranden, säger Carl Johan Hardt, projektledare för utredningen.

ISF:s rapport visar att ombudets verksamhet i dag inte är effektivt utformad för att driva fram vägledande domar. Verksamheten har sedan ombudet inrättades 2005 bara resulterat i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Lagen bör därför ändras så att ombudet kan överklaga fler domar.

För att göra det allmänna ombudets uppdrag tydligare föreslår ISF att det skrivs in i lagen att ombudet ska verka för att socialförsäkringen ska tillämpas rättvist och likformigt.
 

Rapport   2012:11

Rapporttitel

Ett förstärkt allmänt ombud för socialförsäkringen

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.