Sök på webbplatsen

Enkel, detaljerad och samlad pensionsinformation

Pressmeddelande 26 juni 2012

Pensionsinformationen måste vara anpassad efter pensionsspararnas individuella behov, anser ISF. Även oberoende och objektiv pensionsrådgivning är ett behov som borde tillgodoses bättre.

Den ökade komplexiteten i pensionssystemen ställer högre krav på såväl givare som mottagare av information. ISF har på regeringens uppdrag undersökt vilka behov av kunskap och information som finns inom pensionsområdet samt hur informationsgivningen ser ut i andra länder.

Trots att det finns mycket information om pensioner, upplever många pensionssparare att de saknar den information och den kunskap som de behöver. Pensionsspararna behöver få informationen samlad på ett ställe. De önskar vidare att avsändaren är neutral och oberoende. Alla aktörer är positiva till att samla all information på pensionsportalen minpension.se, men de vill ändå fortsätta profilera sig med sin egen information, oavsett om det gagnar den enskilda pensionsspararen eller inte. 

– Trots att pensionsspararna verkar förstå att lönens storlek och hur mycket man arbetar har mest betydelse för hur stor pensionen blir, riktar de sin uppmärksamhet mot de många valbara alternativen i systemen. Att marknadsföra förvalsalternativet till pensionsspararna och motivera att de inte behöver bry sig om de valbara delarna blir därför svårt, säger Marcela Cohen Birman, projektledare för utredningen.

Informationen om tjänstepensioner måste förbättras. Pensionssparare som har haft många arbetsgivare har ett särskilt behov av det, men även blivande pensionärer behöver informeras bättre om tjänstpensionens olika utbetalningsplaner. Det händer att pensionärer blir förvånade när utbetal¬ningen upphör efter några år.

Andra länder har haft det svenska pensionssystemet som förebild när de reformerat sina egna pensionssystem. Rapporten visar att Sverige på motsvarande sätt kan lära sig av andra länder när det gäller att hantera pensionsinformationen.
 

Rapport   2012:14

Rapporttitel

Enkel, detaljerad och samlad pensionsinformation

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.