Sök på webbplatsen

En utredning i behov av förändring

Pressmeddelande 24 november 2015

Försäkringskassan behöver höja sin ambitionsnivå när det gäller förnyade utredningar så att det blir möjligt att bedöma i vilken utsträckning sådana utredningar kan leda till att sjukersättningen förändras. Regeringen bör därefter överväga vilka krav som ska ställas på Försäkringskassans förnyade utredningar och även ta ställning till om det behövs en förändrad lagreglering kring dessa utredningar. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny publikation i serien ISF kommenterar.

 Försäkringskassan ska enligt lag, vart tredje år, göra en förnyad utredning av de försäkrade som har sjukersättning. Att förnyade utredningar görs, och att de görs med tillräckligt hög kvalitet, är viktigt för att upprätthålla förtroendet för försäkringen, både hos den breda allmänheten och hos dem som får del av förmånen. Samtidigt är utgifterna för sjukersättning betydande, 36 miljarder under 2014. Även av den anledningen är det viktigt att systemet fungerar.

ISF:s granskning visar att Försäkringskassans uppföljning av sjukersättning i många fall inte innebär att en förnyad utredning faktiskt görs. De försäkrade kontaktas i de flesta fall inte och utredningarna saknar ofta reell substans då ny information inte inhämtas. Dessutom överensstämmer inte Försäkringskassans nya metod för arbetet med intentionerna i lagen. Detta utförande leder till att det i dag inte går att bedöma om de förnyade utredningarna i sig kan förväntas ha en effekt på sjukersättningen.

- Det finns ett stort behov av att uppmärksamma området. Inte bara av utförandet, eller bristen på detsamma, utan även tanken och meningen bakom dessa förnyade utredningar. Det vill säga vad det är Försäkringskassan ska göra men även vad regeringen i det långa loppet behöver ta ställning till, säger projektledaren Markus Larsson.

ISF kommenterar   2015:2

Rapporttitel

Förnyad utredning av sjukersättning

Kontaktperson

Markus Larsson 08-58 00 15 49

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.