Sök på webbplatsen

Effekter på jämställdheten av pappamånaderna

Pressmeddelande 27 november 2013

De reserverade månaderna i föräldrapenningen har fått vissa effekter på jämställdheten i arbetslivet och i hemmet. Det visare en studie som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har genomfört.

Analysen visar att den första reserverade månaden ledde till en jämnare fördelning av VAB-dagarna, eftersom mammans VAB-uttag minskade. Däremot påverkade inte den andra reserverade månaden VAB-uttaget direkt. Beträffande inkomsten fick förstagångsmammor med låga inkomster en bättre inkomstutveckling efter införandet av den andra reserverade månaden. Efter den första månaden fanns inga skillnader.

– Det finns vissa effekter på VAB-uttag och inkomstutveckling för de föräldrar som först mötte de nya villkoren i föräldraförsäkringen. Dessutom bör hållas i minnet att värderingsförändringar ofta tar tid och att det alltså kan finnas mer långsiktiga effekter av de aktuella regelförändringarna än de som mäts i den här studien, säger Ann-Zofie Duvander, utredare på Inspektionen för socialförsäkringen.

Fördelningen av VAB-uttaget ses som en indikator på fördelningen av hushållsarbetet och kvinnans inkomstutveckling som en indikator på kvinnans ställning på arbetsmarknaden.

När de reserverade månaderna infördes var syftet att uttaget av föräldrapenningdagar skulle bli mer jämställt, vilket också skedde. Det fanns också förhoppningar om att reformerna skulle få effekter på jämställdheten, såsom fördelningen av hushållsarbetet och kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

Rapport   2013:17

Rapporttitel

Effekter på jämställdhet av reformer i föräldrapenningen

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.