Sök på webbplatsen

Dolda it-kostnader i socialförsäkringsadministrationen

Pressmeddelande

Det finns dolda it-kostnader i handläggningen av förmåner hos både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Båda myndigheterna ligger dock bättre än genomsnittet, enligt en rapport från ISF. Genom att identifiera och åtgärda dolda it-kostnader finns potential för ytterligare effektivisering.

Dolda it-kostnader uppstår när it-systemen inte ger det stöd som handläggarna behöver för sitt arbete. Spilltider som genererar kostnader uppkommer vid dubbelarbete, manuell hantering eller vid fel och driftavbrott. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har undersökt var sådana kostnader finns i handläggningen av förmåner hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten och vad som orsakar kostnaderna.

Undersökningen bygger på en enkät som handläggare på de båda myndigheterna har fått besvara. Resultatet visar att de inom många områden uppvisar bättre resultat än andra organisationer av motsvarande storlek. Oavsett hur bra it-stödet är anpassat till verksamheten finns dock dolda it-kostnader. Hos Försäkringskassan uppskattas de till ca 300 miljoner kronor, hos Pensionsmyndigheten till 9-15 miljoner kronor per år.

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten är båda starkt beroende av it-stöd i sina verksamheter. It-systemen stödjer en komplex verksamhet där lagar och regler ändras ofta, vilket skapar särskilda utmaningar för utvecklingen av it-stödet. Att mäta och analysera dolda it-kostnader ger viktigt underlag för att prioritera förbättringsåtgärder i it-systemen, men även i processer och arbetssätt. ISF lämnar inga förslag till åtgärder med anledning av undersökningen, utan överlämnar resultatet till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för fortsatt analys och bedömning.

 

Rapport   2012:5

Rapporttitel

Dolda it-kostnader i verksamheten

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.