Sök på webbplatsen

Det behövs en stabil och uthållig styrning av Försäkringskassan

Pressmeddelande 17 oktober 2018

Rättssäkerheten riskerar att äventyras när regeringen vart tredje år skiftar fokus i styrningen av Försäkringskassan. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar i en ny rapport hur regeringens styrning – från förtroende till rättssäkerhet och ett mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar – omsätts i Försäkringskassan och hur dessa styrförändringar påverkar myndighetens handläggning av sjukpenning.

Riksdag och regering har sedan år 2009 ett övergripande mål att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktig låg och stabil nivå. Samtidigt har fokus i styrningen av och i Försäkringskassan ändrats vart tredje år sedan år 2012. Detta har medfört att användandet av det bedömningsutrymme som ges i sjukförsäkringen varierar när styrningens fokus ändras.

– När tillämpningen varierar över tid utan att några betydelsefulla regeländringar har genomförts för sjukförsäkringen kan det äventyra rättssäkerheten över tid. Dessutom kan tilltron till socialförsäkrings­systemet påverkas, säger Inger Sohlberg, som varit projektledare för granskningen.  

Fokusändringarna i regeringens styrning av Försäkringskassan avspeglas i myndighetens interna styrning. Det skapar nya villkor för handläggningen av sjukpenning. Dessutom förändras arbetets innehåll för handläggarna. När förtroende stod i fokus ägnade handläggarna mer tid åt att samordna försäkringen och delta i möten med andra aktörer, till exempel med arbetsgivaren och hälso- och sjukvården. När rättssäkerhet står i fokus ägnar handläggarna mer tid åt att utreda rätten till ersättning utifrån medicinska underlag.

– Det har visat sig vara svårt att åstadkomma en långsiktig låg och stabil sjukfrånvaro och samtidigt behålla förtroendet för myndigheten, säger Inger Sohlberg.

När regeringen gör uttalanden för att visa handlingskraft behöver de tänka på att uttalandena även tolkas som styrsignaler på alla nivåer i Försäkrings­kassan. Det är därför viktigt att alla led i styrkedjan värnar om hela uppdraget även om regeringen ändrar fokus i styrningen.

 Sammanfattning

 Rapporten i korthet (2 sidor)

Hela rapporten finns att ladda ner och läsa online. Se länk till höger på sidan. 

Relaterad publikation

Se även ISF Rapport 2018:17 Regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar – En redovisning av hur regeringen styr Försäkringskassan och hur myndigheten arbetar för att bidra till att målet uppnås.

Rapporten utgör ett komplement till denna rapport och redogör för bakgrunden till regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar år 2020 och regeringens uppdrag till Försäkringskassan att bidra till att målet realiseras. 

Projektledare Inger Sohlberg

Projektledare Inger Sohlberg. Foto: ISF. Klicka för att ladda ner högupplöst bild.

Rapport   2018:16

Rapporttitel

Förändrad styrning av och i Försäkringskassan

Kontaktperson

Inger Sohlberg 08-58 00 15 59

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.