Sök på webbplatsen

Den fria rörligheten inom EU och rätten till sjukpenning

Pressmeddelande 22 oktober 2013

Det EU-rättsliga samordningssystemet påverkar de svenska reglerna och den försäkrades rätt till sjukpenning vid flytt till och från Sverige. Utvecklingen går mot att rättigheterna blir alltmer oberoende av var inom EU man arbetar. Arbete pågår inom Försäkringskassan med att anpassa både de interna riktlinjerna och informationen till allmänheten, men en del återstår. Detta visar en rapport som inspektionen för socialförsäkringen (ISF) publicerar i dag.

ISF har kartlagt hur de svenska reglerna om rätten till sjukpenning påverkas av det EU-rättsliga systemet för samordning av de sociala trygghetssystemen och hur detta återspeglas i Försäkringskassans dokument. I dag bor och arbetar allt fler svenskar en kortare eller längre tid i ett annat EU-land, men flertalet återvänder till Sverige. Om man arbetar i ett annat EU-land, påverkar det sjukpenningen i Sverige och tvärtom.

ISF har undersökt vilken information som finns för EU-migranter på Försäkringskassans webbplats gällande de EU-rättsliga reglerna.

– Vår kartläggning visar att Försäkringskassans information till allmänheten om hur sjukförsäkringen fungerar om man blir sjuk utomlands varierar. Fokus ligger på rätten till sjukvård, medan rätten till sjukpenning får begränsad uppmärksamhet, säger Marie Jakobsson Randers, projektledare på ISF.

Försäkringskassans interna styrning har anpassats till utvecklingen, men mer behöver göras, enligt ISF:s bedömning. Framför allt gäller det konsekvenserna av fördragets betydelse för den fria rörligheten. Informationen till allmänheten på Försäkringskassans webbplats, är inte utformad med tanke på personer som rör sig inom EU och inte heller fullt ut anpassad till EU-rätten.

Rapport   2013:14

Rapporttitel

Den fria rörligheten inom EU och rätten till sjukpenning

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.