Sök på webbplatsen

De flesta sjukskrivna har upplevt positivt bemötande från Försäkringskassan

Pressmeddelande 16 juni 2014

De allra flesta som är sjukskrivna har upplevt ett positivt bemötande från Försäkringskassan. Det visar en studie genomförd av Karolinska Institutet på uppdrag av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). I jämförelse med en motsvarande enkät som skickades ut år 2004 framkom att upplevelsen av bemötandet var över lag stabilt mellan de två åren.

 Oavsett ålder, utbildningsnivå, sjukskrivningsorsak, boendelän eller födelseland har de allra flesta sjukskrivna upplevt ett positivt bemötande från Försäkringskassan. Även en majoritet av dem som fått sin sjukpenning indragen har upplevt ett positivt bemötande, även om andelen som gjort det är betydligt lägre än bland de sjukskrivna i övrigt.

– Resultaten visar också att många sjukskrivna upplevde att det positiva bemötandet hade främjat deras möjligheter till återgång i arbete, säger Kristina Alexanderson, professor och en av rapportförfattarna.

En femtedel av de sjukskrivna hade upplevt negativt bemötande från Försäkringskassan. En större andel av de yngre, av de utrikes födda och av dem med lägre utbildning hade upplevt negativt bemötande från Försäkringskassan. En stor andel av dem som fått sin sjukpenning indragen svarade att de inte förstått skälen till beslutet om indragning, vilket bekräftar resultaten från en tidigare granskning som ISF gjorde 2013 (ISF Rapport 2013:1, När sjukpenning nekas).

– Det är positivt att fler har haft kontakt, via personliga möten, telefon eller brev, med Försäkringskassan 2013 än 2004. Men det finns utvecklingspotential för Försäkringskassan att förbättra bemötandet så att även personer som fått beslut om indragen sjukpenning ska uppleva att de möts med respekt och att de förstår informationen i de skriftliga besluten, säger Jenny Kärrholm från ISF.

Rapport   2014:9

Rapporttitel

Sjukskrivna personers upplevelse av bemötande

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.