Sök på webbplatsen

Brister i överenskommelsen om sjukskrivningsmiljarden

Pressmeddelande 30 september 2011

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på regeringens uppdrag analyserat hur den så kallade sjukskrivningsmiljarden har fungerat under år 2010. ISF konstaterar att sjukskrivningsmiljarden har bidragit till ökat fokus på sjukskrivningsfrågorna i landstingen, men också att överenskommelsen behöver förändras på flera punkter för att effektivare påverka landstingen att arbeta för patientsäkra, rättssäkra och jämställda sjukskrivningar.

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tecknat en överenskommelse för åren 2010 och 2011 som avser att ge landstingen ekonomiska drivkrafter att öka kvaliteten och effektiviteten i sjukskrivningsprocessen. Överenskommelsen kan som mest ge landstingen ett bidrag om totalt 995 miljoner kronor per år (5 miljoner kronor är reserverade till utvärdering).

Överenskommelsen består av dels en rörlig del som ger varje landsting en ersättning utifrån hur mycket antalet sjukpenningdagar minskat i förhållande till övriga landsting, dels en villkorad del som ger varje landsting ersättning om det uppfyllt vissa specifika villkor. Alla landsting uppfyllde dock inte de specifika villkoren, och totalt delade de 21 landstingen och regionerna på 714 miljoner kronor under år 2010.

Landstingen kan bara till viss del påverka sjuktalen. Dessutom har de tidigare regionala skillnaderna i antalet sjukpenningdagar minskat mellan landstingen. ISF anser därför att den rörliga delen av bidraget bör utgå i en framtida överenskommelse. Systemet för ersättning för de fördjupade medicinska utredningar som landstingens utredningsteam utför åt Försäkringskassan är felkonstruerat. Ersättningen till landstingen varierade mellan 26 000 kronor och 308 000 kronor per utförd utredning år 2010. ISF anser därför att modellen för utbetalning av medel för sådana utredningar ska justeras, så att skillnaderna i ekonomisk ersättning till landstingen per utförd utredning blir mindre. Också andra delar av det villkorade bidraget behöver enligt ISF göras om.
 

Rapport   2011:13

Rapporttitel

Uppföljning av sjukskrivningsmiljarden 2010

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.