Sök på webbplatsen

Brister i Försäkringskassans kontroll av tandvårdsstödet

Pressmeddelande 6 december 2011

Försäkringskassan har inte prioriterat arbetet med att förhindra överutnyttjande av tandvårdsstödet. Vissa tandläkare kontrolleras omotiverat ofta, samtidigt som alltför många inte kontrolleras alls. Om fel upptäcks, förekommer mycket sällan någon sanktion. Risken för felaktiga utbetalningar till vårdgivarna måste därför uppmärksammas, menar ISF i en granskning av kontrollen av tandvårdsstödet.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat Försäkringskassans arbete med kontroller i det statliga tandvårdsstödet, som infördes 2008. I stort sett all handläggning sker nu automatiskt, och personalresurserna läggs i stället på efterhandskontroller. Tidsbrist och ett omfattande utvecklingsarbete för att sjösätta ett nytt IT-system gjorde dock att Försäkringskassan initialt fokuserade på att kunna betala ut pengarna i tid, och inte på en effektiv kontroll.

Tre och ett halvt år efter införandet finns ännu brister i Försäkringskassans kontrollarbete. Mer än 100 000 patientbesök kontrolleras varje år för att säkra att rätt ersättning betalats ut. Trots det finns ingen egentlig kunskap om hur vanliga felaktiga utbetalningar är. Kontrollerna kostar omkring tre gånger så mycket som summan av de återkrav de leder till. Impulser om misstänkta brott följs inte upp på ett systematiserat sätt. Endast en handfull ärenden har polisanmälts och ingen har dömts. Resultatet från efterhandskontrollerna återkopplas inte heller tillräckligt, varken till vårdgivarna eller internt.

ISF kan konstatera en rad problem med Försäkringskassans rutiner för kontroll. Däremot går det inte att utifrån denna granskning uttala sig om hur vanligt det är att tandläkare faktiskt får för hög ersättning.
 

Rapport   2011:18

Rapporttitel

Kontrollen av tandvårdsstödet

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.