Sök på webbplatsen

Brister i Försäkringskassans handläggningsstöd för handikappersättning och vårdbidrag

Pressmeddelande 8 december 2010

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar i en ny rapport att det finns brister i Försäkringskassans hantering av handikappersättning och vårdbidrag. Handläggarna får för lite stöd i sitt arbete att bedöma rätten till de aktuella stöden. Det krävs klara riktlinjer till handläggaren för att garantera en rättssäker och effektiv handläggning.

Handikappersättning och vårdbidrag ska bland annat kompensera för merkostnader och för hjälp- och vårdbehov som uppkommer med anledning av en funktionsnedsättning. Försäkringskassan ansvarar för handläggning, beslut och utbetalning av de båda stöden.

Handläggningen av de båda stöden har stora inslag av skälighetsbedömningar. Det kan gälla vilket hjälpbehov och vilka merkostnader som kan anses rimliga vid en viss funktionsnedsättning eller vilket vård- och tillsynsbehov som är rimligt till ett barn med en viss funktionsnedsättning. Bedömningarna har stor betydelse för om ersättning kommer att beviljas eller inte.

ISF konstaterar att det finns brister i handläggningsstöden. Det allvarligaste problemet är att stöden inte ger handläggarna någon vägledning för hur skälighetsbedömningarna ska göras. I dag bygger bedömningarna till stora delar på handläggarens individuella syn på vad som anses skäligt och inte.

ISF anser att Försäkringskassan behöver utveckla ett bättre stöd för bedömningarna.

 

Rapport   2010:8

Rapporttitel

Handläggningsstöd för handikappersättning och vårdbidrag

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.