Sök på webbplatsen

Bostadstillägg till pensionärer behöver bli enklare

Pressmeddelande 30 juni 2014

Bostadstillägget är en viktig förmån för många pensionärer och för många med sjuk- eller aktivitetsersättning, men det finns problem med att hålla en hög kvalitet i besluten. Regelverket och hanteringen av förmånen behöver därför ses över. Det är resultatet av ett treårigt regeringsuppdrag som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har genomfört.

ISF har tidigare visat att det finns problem med att hålla en hög kvalitet i besluten om bostadstillägg. Den slutrapport som nu publiceras visar att kvaliteten har blivit något bättre men fortfarande är otillräcklig. För att förenkla hanteringen av bostadstillägg infördes under 2012 möjligheten att fatta beslut om bostadstillägg som gäller tills vidare. ISF:s bedömning är att detta inte kan lösa de problem som finns i hanteringen av bostadstillägget.

Tillsvidarebeslut har inneburit att det är viktigare att mottagarna anmäler förändringar och att myndigheterna kontrollerar att rätt bostadstillägg betalas ut. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten behöver öka både effektiviteten i sina kontroller men också bli bättre på att hitta vilka mottagare som behöver mer stöd att anmäla förändringar som påverkar bostadstillägget.

I dagsläget underutnyttjas förmånen delvis för att den kan vara svår att förstå för mottagarna och hanteringen är också krånglig för de handläggande myndigheterna. ISF föreslår bland annat att prövningen av förmånen för många av mottagarna görs utan att man behöver ansöka om den och att hanteringen förenklas jämfört med i dag.

– Om bostadstillägget förenklas kan underutnyttjandet minskas samtidigt som förutsättningarna för att alla får rätt bostadstillägg ökar, säger projektledaren Elisabeth Frid.

Rapport   2014:14

Rapporttitel

Handläggningen av bostadstillägg - Slutrapport

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.