Sök på webbplatsen

Blankett styr pensionärer vid val i premiepensionen

Pressmeddelande 1 december 2014

Pensionsmyndighetens blankett för ansökan om allmän pension har stor betydelse för hur många som väljer fondförsäkring respektive traditionell försäkring vid sitt första uttag av premiepension. Den nuvarande utformningen gör att många pensionärer styrs mot att välja fondförsäkring. Det framgår av en undersökning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort på uppdrag av regeringen.

Den som går i pension och ska börja ta ut premiepension kan välja att ha kvar sina pensionsmedel i en fondförsäkring eller byta till en traditionell försäkring. Med dagens blankett hamnar den pensionär som inte gör ett aktivt val i fondförsäkring. När blanketten saknade förval under 2010 och fram till maj 2011 ökade andelen som valde traditionell försäkring från cirka 10 procent till cirka 50 procent. 

Framför allt är det grupper som kan antas ha sämre kunskap om finansiella val som påverkas av förvalet, samtidigt som det är denna grupp som i högre grad väljer traditionell försäkring när det saknas ett förval.

– Eftersom det finns en stor grupp som har en hög risk i sin premiepension vid pensioneringen, är det problematiskt med ett förval som styr mot en fortsatt hög risk, säger Josefina Selin, projektledare.

Eftersom det är så få som vid en senare tidpunkt ändrar sina val, blir många kvar i riskabla investeringsbeslut. Pensionsmyndigheten lämnar i dagsläget ingen information till dem som redan har gått i pension.

– Informationen till blivande och nuvarande pensionärer behöver ses över, säger Josefina Selin.

En möjlig lösning på problemet är att införa det som i debatten kring premiepensionssystemet kallas bekräftelseval. En annan är att valblanketten har med en statligt förvaltad fond med lägre risk som förval, till exempel AP7 Såfa. ISF betonar dock att dessa förslag endast är skisser på tänkbara lösningar som behöver utredas vidare.

Rapport   2014:26

Rapporttitel

Val av traditionell försäkring eller fondförsäkring vid pensionering

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.