Sök på webbplatsen

Blandad bild av effektiviteten i socialförsäkringssektorn

Pressmeddelande 20 december 2011

År 2010 bildades Pensionsmyndigheten genom en sammanslagning av Premiepensionsmyndigheten (PPM) och pensionsadministrationen på Försäkringskassan. Ett av syftena med att bilda den nya myndigheten var att effektivisera administrationen av pensionsförmånerna. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar i en rapport att förändringarna ännu inte fått avsedd effekt.

Pensionsmyndighetens produktivitet minskade år 2010. Att produktiviteten minskar är detsamma som att kostnaden per handlagt ärende ökat. Att produktiviteten minskar på kort sikt i samband med en omorganisation är väntat. Kostnadsökningarna började redan 2009 och beror i hög grad på olika slags engångskostnader för bildandet av myndigheten. Där ingår både kostnader för pensionsmyndighetsutredningen, som föregick bildandet, och det engångsanslag som Pensionsmyndigheten fått under sitt första år. Produktivitetsminskningen ska därför inte tolkas som att effektiviteten i själva handläggningen blivit lägre. Om syftet att effektivisera verksamheten uppnås kan bedömas först i framtida mätningar.

Pensionsmyndigheten har sedan den bildades haft långa handläggningstider för bostadstillägg till pensionärer. Däremot har Pensionsmyndigheten lyckats korta ned handläggningstiderna för ålderspension till utomlands bosatta, trots att myndigheten fick ta över en mängd oavslutade ärenden från Försäkringskassan i samband med myndighetsbildningen.

Även på Försäkringskassan sjönk produktiviteten år 2010. En delförklaring är svårigheter att ställa om verksamheten i samband med att pensionsverksamheten flyttades över till Pensionsmyndigheten. Däremot förbättrades Försäkringskassans handläggningstider under 2010. För förmåner som sjukersättning, arbetsskadelivränta och assistansersättning noterades de kortaste handläggningstiderna hittills.

 

Rapport   2011:20

Rapporttitel

Effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen 2003-2010

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.