Sök på webbplatsen

Bidrags- och skattebrott kartlagda

Pressmeddelande 15 september 2011

Det finns personer som samtidigt begår bidragsbrott och skatte- brott. Visserligen är denna dubbla kriminalitet ovanlig, men särskilt allvarlig eftersom den riktar sig mot två system. Det konstateras i en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) och Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort.

Typfallet är personer som arbetar svart samtidigt som de är sjukskrivna. En variant är att vara sjukskriven och på samma gång driva eget företag utan att redovisa inkomsterna till beskattning. Det förekommer att sjukskrivna personer ”glider in” i en kombination av bidragsbrott och skattebrott genom att exempelvis en hobby växer i omfattning och blir ett företag. Ibland är ett eget företag olönsamt, och man använder bidrag för att förstärka inkomsten. En del av denna brottslighet kan informeras bort, men kunskapen inom Försäkringskassan om hur man tyder företagsuppgifter i skattedeklarationer måste också öka.

Bidragsbrott förekommer också i storskaliga skattebrottsupplägg, som exempelvis vid organiserade former av svartarbete. Där används bidragsbrotten för att ”jämna ut” svarta inkomster från skattebrott. Bidragsbrotten bidrar också till att hålla nere de svarta lönerna.

Personer anställs också på pappret med hög lön för att få en sjukpenninggrundande inkomst i syfte att senare lyfta högre bidrag än vad de är berättigade till.

De mest organiserade bidragsbrotten som kombineras med skattebrott gäller assistansersättning för personer med funktionsnedsättning. Dessa brott går ut på att assistenter får lön för arbete som inte utförs. Lönen för de påstådda arbetade timmarna fördelas sedan mellan de involverade personerna i bedrägeriupplägget.

Det viktigaste medlet för att förebygga och bekämpa kombinationsbrotten är ett utvecklat samarbete mellan Försäkringskassan, Skatteverket och Polisen. Den interna kommunikationen inom Försäkringskassan kan också förbättras, konstateras i rapporten.

- Det här materialet är värdefullt som ett underlag för myndigheternas fortsatta arbete med att förebygga och upptäcka kombinationsbrotten, säger ISF:s generaldirektör Per Molander i en kommentar.
 

Rapport   2011:12

Rapporttitel

Bidragsbrott och skattebrott

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.