Sök på webbplatsen

Bedömningar av arbetsförmågan inte enhetlig hos Försäkringskassan

Pressmeddelande 10 augusti 2015

Försäkringskassans hantering av ärenden där personer har genomgått en så kallad aktivitetsförmågeutredning är inte enhetlig, visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort på uppdrag av regeringen. Försäkringskassan behöver öka kvaliteten i bedömningarna av arbetsförmågan och rätten till ersättning från sjukförsäkringen.

Försäkringskassan bedriver sedan 2013 en pilotverksamhet med en ny försäkringsmedicinsk utredning som görs av en läkare, en så kallad aktivitetsförmågeutredning (AFU). Ett kunskapsunderlag som beskriver vilken arbetsförmåga som krävs inom 40 yrkesområden finns kopplat till AFU. Underlaget kan användas när arbetsförmågan och rätten till ersättning bedöms.

ISF har funnit kvalitetsbrister i Försäkringskassans hantering av ärenden där personer har genomgått en AFU. Det gäller både hur läkarutlåtandet används och hur Försäkringskassans bedömningar kvalitetssäkras.

– Att bedömningar av en persons arbetsförmåga inte görs på ett enhetligt sätt hos Försäkringskassan kan leda till att besluten om ersättning från sjukförsäkringen inte blir likformig, säger Ola Leijon, en av författarna bakom rapporten.

Granskningen visar att kunskapsunderlaget i AFU inte alltid speglar de verkliga krav på förmågor som behövs för att kunna utföra olika arbeten.

– Man kan ifrågasätta om kunskapsunderlaget ska användas i bedömningen av personers arbetsförmåga innan det är säkerställt att det ger en rättvisande bild av de fysiska och psykiska krav som ställs i olika arbeten, säger Ola Leijon.

Rapport   2015:8

Rapporttitel

Aktivitetsförmågeutredningar (AFU)

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.