Sök på webbplatsen

Barn till långtidssjuka föräldrar blir oftare långtidssjuka

Pressmeddelande 30 mars 2012

Sannolikheten att ett barn är sjukfrånvarande i vuxen ålder är större om en förälder var sjukfrånvarande under uppväxtåren. Det är huvudslutsatsen i en analys gjord av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

På uppdrag av regeringen har ISF undersökt sambanden mellan föräldrars och deras vuxna barns långtidssjukfrånvaro (mer än tre veckor). Syftet har varit att studera om barnens sjukfrånvaro när de är vuxna liknar föräldrarnas under barnens uppväxtår. Sjukfrånvaro beror på olika faktorer, till exempel hälsa, funktionsförmåga, livsvillkor och normer. En överföring av sjukfrånvaro från förälder till barn kan bero på att barnen ärver alla eller några av dessa faktorer. Rapporten går inte in på vilken eller vilka faktorer som har betydelse.

Överföringen av sjukfrånvaro från vardera föräldern – räknat i antal sjukfrånvarodagar – är ungefär lika stor till döttrarna som till sönerna. Eftersom kvinnor är nästan dubbelt så mycket sjukfrånvarande som män, betyder överföringen jämförelsevis mer för sönerna. Dessutom tenderar människor att leva med en partner vars sjukfrånvaro påminner om de egna föräldrarnas, vilket förstärker överföringen.

– Det betyder att sambandet i sjukfrånvaro är ännu starkare på hushållsnivå än på individnivå, säger Erica Lindahl, som är en av författarna till rapporten.

 

Rapport   2012:7

Rapporttitel

Långtidssjukfrånvaro hos föräldrar och deras barn

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.