Sök på webbplatsen

Barn med särskilda behov påverkar föräldrarnas sysselsättning och sjukskrivning

Pressmeddelande 10 december 2013

Att få ett barn med särskilda behov leder till långsiktiga konsekvenser för föräldrarna: arbetsinkomsterna blir lägre, sjukskrivningsnivån högre och för mammorna ser man att fler lämnar arbetsmarknaden genom förtidspensionering. Det visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Vårdbidraget är ett ekonomiskt stöd till föräldrar vars barn har en funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuka och behöver särskild tillsyn och vård i minst sex månader. I dag har ungefär 46 000 föräldrar vårdbidrag och de vårdar cirka 50 000 barn. Sedan mitten av 1990-talet har gruppen föräldrar nästan fördubblats.

ISF har undersökt den grupp föräldrar som har vårdbidrag för sitt barn och jämfört med andra föräldrar. Studien visar att det finns effekter både på benägenheten att förvärvsarbeta och på arbetstid om barnet har särskilda behov. Mammorna får i genomsnitt lägre sysselsättningsgrad och lägre arbetsinkomster. Pappornas verkar dra ned på arbetstiden men inte sysselsättningsgraden. Efter en tid ökar papporna sitt förvärvsarbete något i genomsnitt i förhållande till andra pappor.

– Det kan tyda på att föräldrarna kompenserar för varandras yrkesarbete för att på så sätt motverka en minskad hushållsinkomst, säger Daniel Hallberg, utvärderingschef vid ISF och författare till rapporten.

ISF:s undersökning visar att föräldrar med låga inkomster påverkas mer. En tolkning är att det extra vårdbehovet hos barnet har en större påverkan på föräldrar med låga inkomster, vilka vanligtvis har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Ökad sjukskrivning är ett annat resultat som undersökningen finner och effekten är störst för kvinnor.

– Det stämmer med tidigare undersökningar som visar att kvinnor blir mer sjukskrivna än sina män i samband med att de blir mammor, och stödjer tolkningen att kvinnor påverkas mest av ett ökat hushållsarbete och omsorg.

Det är fler par som separerar men också fler som skaffar ett nytt barn snart efter det att de fick barnet med funktionsnedsättning.

Rapport   2013:18

Rapporttitel

Vårdbidrag och framtida inkomster

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.