Sök på webbplatsen

Arbetsförmåga bland långtidssjukskrivna

Pressmeddelande 14 oktober 2015

Nya bedömningar av arbetsförmågan kan öka återgången i arbetslivet bland sjukskrivna som varit borta från arbete under en mycket lång tid. Det konstateras i en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Projektet Pila bedrevs inom Försäkringskassan 2006–2008. Det primära syftet var att med hjälp av nya utredningar och bedömningar identifiera arbetsförmåga bland långtidssjukskrivna. ISF har studerat hur deltagande i Pila påverkade sjukskrivningstiderna, sannolikheten att bli inskriven vid Arbetsförmedlingen och hälsan.

Fler långtidssjukskrivna övergick till Arbetsförmedlingen

Resultaten visar att Pila förkortade sjukskrivningarna bland deltagarna, detta genom att fler övergick till Arbetsförmedlingens tjänster och att fler bedömdes vara kvalificerade för sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension). Regeringen har aviserat att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ska tas bort från och med den 1 februari nästa år. Därmed försvinner även den prövning som sker inom ramen för Arbetslivsintroduktion.

– Resultaten ger stöd för att en fast tidpunkt för prövning av arbetsförmågan bland långtidssjukskrivna bör finnas, säger Pathric Hägglund, en av författarna till rapporten.

Rapporten ger däremot inte svar på om denna fasta tidpunkt bör utgöras av en bortre tidsgräns eller inte.

Effekter på hälsa

I rapporten konstateras vidare att Pila ökade antalet vårdbesök för del-tagare födda i Sverige, samt läkemedelskonsumtionen för eftergymnasialt utbildade. Detta upp till 5 år efter deltagande. Samtidigt minskade läkemedelskonsumtionen och antalet vårdbesök för utrikesfödda. Eftersom många av de sjukskrivna, vid sidan av övergångarna till Arbetsförmedlingen, också övergick till sjuk- och aktivitetsersättning, är en tolkning av resultaten att en mer permanent ersättning från sjukförsäkringen kan ha positiva effekter på hälsan för grupper med en relativt utsatt position på arbetsmarknaden (utrikesfödda).Tvärtom kan negativa hälsoeffekter uppstå för mer gynnade grupper (svenskfödda och eftergymnasialt utbildade).

Rapport   2015:10

Rapporttitel

Effekter av intensifierad handläggning för långtidssjukskrivna

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.