Sök på webbplatsen

Antalet unga som påbörjar aktivitetsersättning växer inte längre

Pressmeddelande 1 juli 2011

Den uppgång av antalet unga som påbörjar en period med aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) som inleddes på 1990-talet har avstannat. Detta konstateras i en ny ISF-rapport, där utvecklingen av unga med aktivitetsersättning redovisas och analyseras, och där de vanligaste försöken att förklara ökningen av unga med den ersättningen sammanfattas.

Bakom den senaste utvecklingen finns å ena sidan en nedgång bland unga 20-29 år, å andra sidan ett fortsatt ökande antal 19-åringar som får ersättning för i huvudsak förlängd skolgång. I rapporten konstateras också att allt fler avslutar en period med aktivitetsersättning men att den genomsnittliga tiden med ersättning alltjämt är mycket lång. Allt fler går också efter en avslutad period ut i arbetslivet, antingen som anställda eller som inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Detta är visserligen en positiv utveckling, men den förklaras av den förändring av regelverket som genomfördes 2003 och som möjliggjorde mottagande av aktivitetsersättning för studier.

I rapporten konstateras att också andra faktorer än denna regeländring kan ha bidragit till ökningen av unga med aktivitetsersättning sedan 1990-talet. Exempel är betygsreformer inom skolan, förändringar i arbetslöshetsförsäkringen, en svårare arbetsmarknad med högre arbetslöshet och fler tillfälliga jobb, en försämrad psykisk hälsa samt förskjutningar av normer och attityder i användningen av sjukförsäkringen.

I kommande rapporter kommer ISF att analysera olika faktorers direkta inverkan på sannolikheten för unga att motta aktivitetsersättning.

 

Rapport   2011:10

Rapporttitel

Unga med aktivitetsersättning

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.