Sök på webbplatsen

Aktivitetsersättning för studier ökar risken för mer permanent försörjning från sjukförsäkringen

Pressmeddelande 7 februari 2012

Aktivitetsersättning, tidigare förtidspension, kan i dag beviljas unga med funktionsnedsättning för att slutföra grundskole- eller gymnasiestudier, så kallad förlängd skolgång. En ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar att detta ökar risken för en mer permanent försörjning från sjukförsäkringen.

Allt färre individer beviljas ersättning från sjukförsäkringen för långvarig arbetsoförmåga. Undantaget är gruppen 19-åringar, där antalet personer som beviljas aktivitetsersättning fortsätter att öka. Majoriteten av dessa beviljas aktivitetsersättning för förlängd skolgång. ISF:s rapport belyser orsakerna till denna utveckling.

- Det finns påtagliga brister i de medicinska underlag på vilka Försäkringskassan beviljar aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga. Dessa brister är särskilt stora för de som tidigare mottagit aktivitetsersättning för förlängd skolgång, säger projektledare Nadja Grees.

I rapporten konstateras att det finns en grupp unga som med dagens utformning av systemen riskerar att hamna i en olycklig kedja av beslut som leder till långvarigt beroende av sjukförsäkringen. Det börjar med att individen på svaga grunder placeras i särskola och därmed erhåller aktivitetsersättning för förlängd skolgång. Väl inne i systemet ökar sannolikheten att beviljas aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga, detta på grund av bristfällig utredning, och därmed risken för långvarigt beroende av sjukförsäkringen.
 

Rapport   2012:1

Rapporttitel

Aktivitetsersättning

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.