Sök på webbplatsen

Fungerar konkurrensen på tandvårdsmarknaden?

Pressmeddelande 5 november 2013

Tandläkare påverkas av ökad konkurrens i sin prissättning. Det visar en ny rapport från Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF).

Inom svensk tandvård råder fri konkurrens, men effekten av denna konkurrens på tandvårdspriserna har hittills inte studerats. I projektet har undersökts hur tandvårdspriser förändras när konkurrensen ökar från ett år till nästa. Rapporten visar att en ökad konkurrens leder till att prisskillnaden mellan undersökningar och mer komplicerade uppföljande behandlingar ökar. 

– Resultatet ger stöd för att vårdgivare ändrar sin prissättning när konkurrensen ökar. Effekterna är förhållandevis små, men fångar bara vad som händer på kort sikt. Vad effekterna blir på längre sikt kan vi inte uttala oss om i dag, säger Gabriella Chirico, författare till rapporten.

Beräkningarna pekar mot att priserna för både undersökningsåtgärder och behandlingsåtgärder minskar när det tillkommer ytterligare en mottagning i närområdet. Detta talar emot att tandläkare kompenserar låga priser på undersökningar med högre priser på behandlingar.

Sammantaget visar resultaten att tandläkare påverkas av ökad konkurrens i sin prissättning. Det betyder inte att konkurrensen på tandvårdsmarknaden fungerar väl. Däremot talar resultatet emot att ökad konkurrens inte skulle ha någon effekt på priserna överhuvudtaget.

Data och metod

Rapporten bygger på data från Försäkringskassans tandvårdsregister samt uppgifter om tandvårdsmottagningarnas geografiska läge från SCB. All data är från perioden juli 2008–juni 2011. Genom att skatta effekten av ökad konkurrens på prisskillnaden mellan undersökningar och behandlingar hanteras problemet med att antalet mottagningar i ett område kan bero på till exempel inkomstnivån i det området.

Rapport   2013:15

Rapporttitel

Konkurrens på den svenska tandvårdsmarknaden

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.