Sök på webbplatsen

Fusk med intyg – kostar både pengar och förtroende

Förfalskade och manipulerade intyg kan vara en dörröppnare till välfärdssystemet. Med hjälp av felaktiga intyg begås allt ifrån småskaligt fusk till brott i miljonklassen, också i organiserad form. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

Pressmedelande Brå 2015-03-30, Presstjänst: Spamskyddadepostadress_cHJlc3NAYnJhLnNl_Spamskyddadepostadress, 072-99 584 78

Välfärdssystemet hänger ihop, och utbetalning från en myndighet påverkar andra myndigheter. Fusket med intyg går igenom hela välfärdssystemet och omfattar såväl kommuner som en rad myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Försäkringskassan.

– Det kan vara någon som till en början är berättigad till sjukpenning, men som med tiden har börjat lämna in felaktiga läkarintyg för att få behålla bidraget, säger Johanna Skinnari, projekt-ledare på Brå. Andra exempel är att man lämnar in felaktiga arbetsgivarintyg för att få högre a kassa eller föräldrapenning.

Kontrollen av företag eftersatt

I de fall som Brå granskat där felaktiga intyg använts i storskalig ekonomisk brottslighet i välfärden, har brottsligheten möjliggjorts genom företag. Men när det gäller bidrag och stöd till företag, brister kontrollen. Bedrägerier som sker genom företag mot Försäkringskassan (assistansersättning), Arbetsförmedlingen (företagarstöd) och Länsstyrelserna (statlig löne¬garanti) kan uppgå till miljonbelopp per ärende.

– Det finns en lag om underrättelseskyldighet som säger att handläggare är skyldiga att rapportera när de misstänker felaktiga utbetalningar, säger Nicole Thorell, utredare på Brå. Men lagen omfattar enbart bidrag till individer och inte till företag. Att som handläggare inte få agera och medverka till att stoppa brottslighet, är givetvis frustrerande. Därför föreslår vi att underrättelseskyldigheten ska omfatta även bidrag och stöd till företag.

Vissa bidrag används också för att påverka konkurrensen inom vissa branscher. Felaktigt utbetald assistansersättning eller arbetsgivarstöd gör att vissa företag får högre vinstmarginaler genom ersättning från staten. I förlängningen kan det leda till att dessa företag kan dumpa priser och vinna upphandlingar.

– Miljonbelopp i välfärdssystemet kan på grund av felaktiga intyg komma i fel händer, och dessutom medför fusket potentiella förtroendeskador, säger Lars Korsell. Detta utmanar gruppsolidariteten i samhället.

Rapporten Intyget som dörröppnare till välfärden. En rapport om felaktiga intyg och välfärdsbrott (Brå 2015:8) ges ut av Brå tillsammans med 16 andra myndigheter. Den finns att ladda ner på www.bra.se. En kortversion kan laddas ner här.

För mer information

  • Johanna Skinnari, projektledare, tfn: 08-527 58 407; e-post: Spamskyddadepostadress_am9oYW5uYS5za2lubmFyaUBicmEuc2U=_Spamskyddadepostadress
  • Nicole Thorell, utredare, tfn: 08-527 58 412; e-post: Spamskyddadepostadress_bmljb2xlLnRob3JlbGxAYnJhLnNl_Spamskyddadepostadress
  • Lars Korsell, jur.dr, tfn: 08 527 58 409; e-post: Spamskyddadepostadress_bGFycy5rb3JzZWxsQGJyYS5zZQ==_Spamskyddadepostadress

 

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.