Sök på webbplatsen

Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om drivkrafterna i sjukförsäkringssystemet

Sjukfrånvaron har länge legat på höga nivåer och den har också varierat mycket över tid. Under de senaste åren har sjukfrånvaron stigit och ökade kostnader för sjukpenningen förutspås. I en ny rapport, Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om drivkrafterna i sjukförsäkringssystemet, analyserar forskarna Pathric Hägglund och Per Johansson sjukfrånvarons utveckling och drivkrafterna i dagens sjukförsäkring.

I rapporten diskuteras vad forskningen säger om begrepp som sjukdom, hälsa och arbetsförmåga, samt incitamenten i dagens sjukförsäkring. Rapporten presenterar förslag till förändringar i sjukförsäkringssystemet som kan ge mindre svängningar i sjukfrånvaron över tid. Förslagen fokuserar på åtgärder som stärker drivkrafterna för aktörerna i sjukskrivningsprocessen på ett sådant sätt att individers arbetsförmåga bättre tillvaratas.

Fem åtgärder förslås för en bättre fungerande sjukförsäkring där människors arbetsförmåga bättre tas tillvara. En bortre tidsgräns i sjukförsäkringen ses som central för att uppnå en långsiktigt stabil sjukfrånvaro. Vidare föreslås högre krav på vårdgivare som skriver ut sjukintyg, samt större kostnadsansvar för arbetsgivare i samband med sjukfrånvaro. Rapportförfattarna argumenterar också för en tydligare målstyrning av sjukförsäkringens förvaltning, där riksdagen fattar beslut om ersättningsnivåer och slår fast vad som är en acceptabel nivå för sjukfrånvaron.

  • Rapporten hittar du här 

Författare:

Pathric Hägglund, Fil. dr, Inspektionen för socialförsäkringen
Per Johansson, Professor, Uppsala universitet

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.