Sök på webbplatsen

Dom ger frisör rätt till graviditetspenning

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att en frisör som hade vissa graviditetsbesvär och som arbetade stående i en obekväm arbetsställning är berättigad till graviditetspenning. År 2011 granskade ISF på regeringens uppdrag hur reglerna om graviditetspenning tillämpades.

ISF:s granskning visade att Försäkringskassan alltför sällan gör en individuell prövning och alltför ofta kräver förekomst av tunga lyft i arbetet för att bevilja graviditetspenning. ISF konstaterade i sin rapport att tillämpningen av lagstiftningen varken följt med utvecklingen inom det medicinska området eller arbetslivet.

I domen uttalas att förekomst av tunga lyft inte ska vara avgörande för rätten till graviditetspenning. Även arbeten som till exempel innebär att de till stor del måste utföras stående eller innebär påfrestande ensidiga rörelser kan ge rätt till ersättning.
Läs mer om ISF:s rapport Graviditetspenning och sjukpenning vid graviditet, 2011:16, och ta del av rapporten i sin helhet.

 

 

 

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.