Sök på webbplatsen

Begränsade effekter av ändrade sjukregler

Effekterna av de ändrade sjukreglerna för dem som nådde den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen var ganska begränsade, visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Mer än hälften återvände till sjukförsäkringen. Av dem som inte återvände hade närmare sex av tio oförändrad arbetsinkomst, medan tre av tio hade högre inkomst. Nära en av tio som lämnade sjukförsäkringen 2010 hade ett år senare fått långvarigt ekonomiskt bistånd av kommunen

ISF har granskat vad som hände med de 41 000 heltids- eller deltidssjukskrivna som lämnade sjukförsäkringen under 2010 efter att ha nått den bortre tidsgränsen i försäkringen. De flesta deltog i arbetslivsintroduktion under tre månader. Under tiden fick de aktivitetsstöd, som ungefär motsvarar nivån i arbetslöshetsförsäkringen.

Ett år senare hade mer än hälften återvänt till försäkringen. Bland dem som inte återvände hade tre av tio hade ökat sin arbetsinkomst, vilket var syftet med reformen, medan sex av tio hade oförändrad inkomst eller ingen inkomst alls. Andelen personer som fått ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) under minst sex månader hade å andra sidan ökat från ungefär 1000 till 3500 personer, det vill säga mer än trefaldigats.

- Det är tänkbart att den markanta ökningen av personer som behöver ekonomiskt bistånd för att försörja sig beror på att ersättningsnivån i a-kassan inte ger en skälig levnadsnivå, säger Ola Leijon, projektledare vid ISF.

Ökningen är särskilt stor bland sjukskrivna för psykisk sjukdom och som inte återvänt till sjukförsäkringen. Ett år efter att de lämnade sjukförsäkringen hade nästan var sjätte person i denna grupp fått ekonomiskt bistånd under minst sex månader.

- Många av personerna har både psykiska och fysiska sjukdomar. Många av dem med psykisk sjukdom står dessutom långt från arbetslivet. Att söka ekonomiskt bistånd kan ibland vara den enda utvägen för att klara sin försörjning, säger Ola Leijon.

ISF har även studerat vilka insatser personer som lämnat sjukförsäkringen får hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Resultaten visar att myndigheterna kan vinna på att informera varandra bättre, så att inte viktig kunskap går förlorad. Det gäller framför allt information om dem som återvänder till sjukförsäkringen.

Resultaten presenteras i ISF:s rapport 2013:6 ”Personer som uppnår maximal tid i sjukförsäkringen: vilka är de och vad händer efteråt?”. Granskningen är ett regeringsuppdrag.

ISF:s rapport 2013:6

 Här kan du ta del av rapporten

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.