Sök på webbplatsen

Organisation

Generaldirektören (GD), Maria Hemström-Hemmingsson, är myndighetens chef. Från 1 maj 2018 är Catarina Eklundh Ahlgren tillförordnad generaldirektör. 

Verksamheten är organiserad i fyra enheter:

  • Enheten för barn och familj, tandvårdsstöd och pensioner
  • Enheten för sjukfrånvaro och funktionsvariation
  • Enheten för övergripande studier och internationella frågor
  • Administrativa enheten

Insynsrådet

Insynsrådet är ett rådgivande organ utan beslutsfunktion. Myndighetschefen är ordförande i insynsrådet och ska hålla rådet informerat om verksamheten.

Regeringen har förordnat följande personer att vara ledamöter i insynsrådet.

Thomas Erhag, docent
Ingrid Esser, filosofie doktor
Annika Sundén, docent
Eskil Wadensjö, professor
Solveig Zander, riksdagsledamot (C)
Anders Öberg, landstingsråd (S)

Arbetsform

Myndighetens arbete bedrivs i huvudsak i projekt. Generaldirektören beslutar årligen i verksamhetsplanen vilka projekt som myndigheten avser att genomföra under det kommande året. I enlighet med myndighetens instruktion ska en granskningsplan lämnas till regeringen i februari varje år.

Kontaktpersoner

Kommunikationsansvarig

Karin Stenberg, 08-58 00 15 56, Spamskyddadepostadress_a2FyaW4uc3RlbmJlcmdAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Kommunikatör

Sandra Rodin. 08-58 00 15 87. Spamskyddadepostadress_c2FuZHJhLnJvZGluQGluc3BzZi5zZQ==_Spamskyddadepostadress

Generaldirektör

Tf generaldirektör Catarina Eklundh Ahlgren, 08-58 00 15 50, Spamskyddadepostadress_Y2F0YXJpbmEuZWtsdW5kaC1haGxncmVuQGluc3BzZi5zZQ==_Spamskyddadepostadress

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.