Sök på webbplatsen

Hur gör vi förvaltningen rättssäker?

Hur mycket likformighet kan man kräva? Och hur mycket olikhet kan man tåla?

Att lagstiftningen lämnar ett bedömningsutrymme ställer krav på de myndigheter och domstolar som ska tillämpa bestämmelserna. Att lika fall ska behandlas lika är ett viktigt rättssäkerhetsintresse. Samtidigt finns ett intresse av att kunna justera tillämpningen när samhället förändras och att vid behov kunna göra individuella bedömningar. ISF har i sitt arbete uppmärksammat olikformig tillämpning av rättsregler i olika sammanhang. Det förekommer skillnader i utfall både regionalt och på handläggarnivå.

Avsikten med konferensen är att företrädare för olika myndigheter, domstolar, kommuner och universitet ska ha möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion kring dessa frågor. Både myndighetsföreträdare och forskare medverkar och delar med sig av sina erfarenheter. Vid konferensen kommer även ett antal av ISF:s rapporter att presenteras.

Målgrupp: 

Alla som intresserar sig för frågor om rättssäkerhet – chefsjurister eller andra som ansvarar för tillämpning eller styrning av tillämpning inom offentlig förvaltning, forskare m.fl.

Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet deltagare från samma organisation om efterfrågan är stor.

Presentationer från konferensen

Konferensfakta

Datum och tid

07 maj 2015 09:00 – 16:00 Kaffe och smörgås serveras från klockan 08:30

Plats

Aulan, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm Närmaste T-bana är Hötorget

Avgift

500 kr exklusive moms Lunch och kaffe ingår

Kontaktperson

Jill Kungsman Telefon: 08-58 00 15 00

Konferensprogram

Anmälan

Anmälningstiden har passerats

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.