Sök på webbplatsen

Praktik i stimulerande utredningsmiljö

Är du intresserad av utredningsarbete med inriktning på socialförsäkringsfrågor vid en myndighet och befinner dig i slutet av din utbildning? Då kan du söka praktik hos oss på ISF.

Uppgifter under praktiken

Vi erbjuder dig en möjlighet att få en bred inblick i arbetet på en tillsynsmyndighet med cirka 60 medarbetare, vars verksamhet spänner över ett brett område inom socialförsäkringen. Medarbetarna på myndigheten har olika utbildningsbakgrund och hög kompetens inom både sakfrågor och metodfrågor. Våra granskningsobjekt är Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Praktiken innebär att du under handledning deltar i arbetet med våra utredningar, till exempel med datainsamling och analys samt att ta fram och sammanställa kunskapsunderlag till rapporter. Du kommer även att få tillfälle att delta i våra ordinarie möten och metod- och kunskapsseminarier, besök på andra myndigheter och Regeringskansliet. Målsättningen är att du ska bli bekant med de olika arbetsområden och arbetsuppgifter som förekommer vid myndigheten och få möjlighet att utveckla de kunskaper som du tillgodogjort dig i utbildningen.

Du kommer att få erfarenhet av hur en tillsynsmyndighet fungerar i samhället och i förhållande till aktuella frågor inom politikområdet. I vår verksamhet använder vi både kvantitativa och kvalitativa metoder. Utredningarna bedrivs i projektform där flera olika professioner deltar i arbetet.

Din bakgrund och kompetens

Du befinner dig i slutet av en utbildning på kandidat-, magister- eller masternivå och ska göra praktik inom ramen för utbildningen. Det är önskvärt att du har intresse för socialförsäkringen. God förmåga att uttrycka dig i skrift på svenska och engelska är ett krav.

Övrigt

Praktiken ska ingå som en del av din utbildning med rätt till studiestöd och bör motsvara ungefär en termins studier.

Information och intresseanmälan

För frågor om praktiken eller om du vill göra en intresseanmälan är du välkommen att kontakta HR-ansvarig Angela Berthelsen: Spamskyddadepostadress_YW5nZWxhLmJlcnRoZWxzZW5AaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress, telefonnummer 08-58 00 15 16.

Om du vill göra en intresseanmälan: Bifoga ett personligt brev där du berättar varför du vill göra praktik vid ISF och ett CV.

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.