Sök på webbplatsen

Avslutade rekryteringar

När en rekrytering är avslutad offentliggörs den på ISF:s officiella anslagstavla på Fleminggatan 7, plan 6.

Kvalificerad ekonom med ansvar för ISF:s ekonomi- och löneadministration

Rekryteringen av kvallificerad ekonom är avslutad och beslutet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 28 november 2018.

It-ansvarig

Rekryteringen av it-ansvarig är avslutad och beslutet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 14 september 2018.

Erfarna chefer och ledare med kunskaper om socialförsäkringen

ISF har avslutat rekryteringen av enhetschef och beslutet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 2 juli.

Forskare och kvalificerade utredare med djupa metodkunskaper och intresse för socialförsäkringen

ISF har fattat beslut om tre anställningar som har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 2 juli 2018.

ISF har fattat beslut om en anställning som har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 28 juni 2018.

Kvalificerade utredare med breda eller djupa kunskaper inom socialförsäkringsområdet

ISF har fattat beslut om en en anställning som har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 27 september 2018.

ISF har fattat beslut om en anställning som har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 14 september 2018.

ISF har fattat beslut om en anställning som har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 2 juli 2018.

ISF har fattat beslut om en anställning som har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 28 juni 2018.

Kvalificerade jurister med intresse för socialförsäkringsrätt

ISF har fattat beslut om två anställningar som har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 28 juni 2018.

Utredare med intresse för socialförsäkring

ISF har beslutat om en anställning som har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 4 juni 2018.

ISF har fattat beslut om en anställning som offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 26 mars 2018.

Kvalificerad utredare med medicinsk inriktning

ISF har beslutat att avbryta rekryteringen av kvalificerad utredare med medicinsk inriktning som inleddes i december 2017.

Controller

ISF har beslutat att avbryta rekryteringen av controller som inleddes i oktober 2017.

Verksjurist

Rekryteringen av verksjurist är avslutad och beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 21 december 2017.

Erfaren chef och ledare med kunskap om socialförsäkring

Rekryteringen av enhetschef är avslutad och beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 21 december 2017.

Arkivarie och registrator

Rekryteringen av arkivarie och registrator är avslutad och beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 12 december 2017.

Kvalificerad ekonom

Rekryteringen av kvalificerad ekonom är avslutad och beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 21 november 2017.

Chef till enheten för sjukförmåner

Rekryteringen av chef till Enheten för sjukförmåner är avslutad och beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 3 januari 2017.

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

Överklaga tillsättning

Vill du överklaga ett beslut om anställning ska du skriva till Inspektionen för socialförsäkringen, Box 202, 101 24 Stockholm.

I brevet talar du om vilket beslut du överklagar. Tala också om vilken ändring av beslutet du vill ha och skälen för detta.

För att ditt överklagande ska kunna prövas måste vi ha överklagandet inom tre veckor efter det att tillsättningen anslogs (när en rekrytering är avslutad offentliggörs den på ISF:s officiella anslagstavla på Fleminggatan 7, plan 6).

Vi sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.

Postadress

Inspektionen för socialförsäkringen, Box 202, 101 24 Stockholm

 

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.