Sök på webbplatsen

Att vara utredare på ISF

Som utredare vid ISF arbetar du med att analysera och utvärdera frågor som berör rättssäkerhet och effektivitet inom socialförsäkringen. Du arbetar omväxlande som projektledare och som projektmedarbetare tillsammans med andra utredare.

Ola Leijon, enhetschef på Enheten för sjukfrånvaro och rehabilitering, berättar att man ska söka sig till ISF för att det är en utvecklande arbetsplats, där man arbetar med personer med olika utbildningsbakgrund. Här samarbetar bland annat jurister, nationalekonomer, medicinare och statsvetare i gemensamma projekt.

 – Det finns stora utvecklingsmöjligheter på ISF, både som projektledare och projektmedarbetare eller som praktikant. Det är en lärande organisation. Vi jobbar för att ta fram ny och viktig kunskap om till exempel sjukpenning, pensioner och assistansersättning till regeringen.

Bidrar till samhällsutvecklingen

I ISF:s uppdrag ingår att ta fram kunskapsunderlag och att följa upp och granska hur de många förmånerna som ryms inom socialförsäkringssystemet fungerar och används.

Linnéa Haglund är statsvetare på ISF.

 – Socialförsäkringen berör människor genom hela livet. Genom att arbeta på ISF får jag möjlighet att bidra till att till exempel föräldraförsäkringen och sjukförsäkringen fungerar på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Olika kompetenser berikar

Fredrik Johansson Tormod arbetar som nationalekonom på ISF.

 – Jag tycker det är givande att personer med olika kompetensbakgrund jobbar i projekt tillsammans. Det bidrar till ett bra resultat och ger en stor bredd till utredningarna. Projektets medlemmar får även en stor frihet att själva påverka utformningen av projektet vilket uppskattas, säger han.

Katarina Sjöberg är jurist på ISF. Hon trivs med det fria arbetssättet på myndigheten.

– Huvudsakligen arbetar jag med olika granskningsprojekt. I min roll ingår dessutom att kvalitetssäkra våra svar på olika regeringsuppdrag och att delta i arbetet med att ta fram nya idéer till granskningsprojekt inom socialförsäkringen – och det är ett fritt och utvecklande arbete.

Omlokaliserar till Göteborg

ISF har verksamhet både i Göteborg och i Stockholm. Från augusti 2019 kommer myndigheten att bedriva hela sin verksamhet från Göteborg. 

– Vi kommer att ha samma storlek och uppdrag som verksamheten i Stockholm. Eftersom myndigheter som omlokaliseras till ny ort förlorar medarbetare söker vi många nya, så som forskare, jurister och utredare, säger Ola Leijon.

Fakta: Att vara utredare på ISF

I arbetet som utredare på ISF

  • deltar du i arbetet med att generera idéer till nya granskningsprojekt
  • identifierar du relevanta metoder för utredning och analys
  • samlar du in och analyserar kvantitativa och kvalitativa data
  • skriver du rapporter och presenterar dem i olika sammanhang
  • har du kontakter med de verksamheter som granskas, Regeringskansliet, forskarvärlden, andra nätverk och media.

Analytiskt och resonerande angreppssätt

För en kunskapsproducerande organisation inom ett viktigt och politiskt uppmärksammat område som ISF har personlig integritet hos medarbetarna stor betydelse.

Som utredare vid ISF behöver du ha:

  • mycket god analysförmåga, bland annat genom att kunna identifiera vad som är relevant, se helheter och samband
  • god förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra från idégenerering till färdig rapport
  • god förmåga att skriva och presentera resultat i rapporter på svenska, och kunna förmedla komplexa förhållanden till skilda målgrupper 

Arbetet innebär att leda eller medverka i olika projekt som handlar om att utreda, analysera och utvärdera olika frågor med anknytning till socialförsäkringen.

ISF anställer utredare med breda eller djupa kunskaper inom ansvarsområdet. Lämplig utbildningsbakgrund kan vara akademisk examen med inriktning mot exempelvis statsvetenskap, statistik, nationalekonomi, företagsekonomi, juridik, folkhälsovetenskap, socialmedicin, samhälls- eller beteendevetenskap.

Är du intresserad att arbeta på ISF?

Vi rekryterar löpande nya medarbetare för placering i Göteborg. Lämna gärna in din intresseanmälan under Lediga jobb.

Kontaktperson: HR-ansvarig Angela Berthelsen,
08-58 00 15 16, Spamskyddadepostadress_YW5nZWxhLmJlcnRoZWxzZW5AaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

 

 

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.