Styrdokument

Regeringen beslutar om förutsättningarna för den enskilda myndighetens verksamhet genom instruktionen och regleringsbrevet.

Utöver detta finns flera generella regelverk om bland annat ekonomisk styrning och myndigheternas befogenheter och skyldigheter. Mer om dessa finns att läsa på Ekonomistyrningsverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Med utgångspunkt i instruktion, regleringsbrev och myndighetens omvärldsbevakning beslutar ISF årligen en verksamhetsplan och en granskningsplan.

Förordning (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster