Organisation

ISF är en myndighet under regeringen och rapporterar till Socialdepartementet. Myndighetens chef är generaldirektören.

På ISF arbetar ett 50-tal anställda med utbildning inom bland annat epidemiologi, företagsekonomi, juridik, medicin, nationalekonomi, statistik, statsvetenskap och sociologi. En tredjedel av medarbetarna har forskarutbildning.

Verksamheten är organiserad i fyra enheter:

  • Enheten för barn och familj, tandvårdsstöd och pensioner
  • Enheten för sjukfrånvaro och funktionsvariation
  • Enheten för övergripande studier och internationella frågor
  • Administrativa enheten

Kontaktuppgifter till respektive enhet

Eva-Lo Ighe är generaldirektör och chef för ISF.

Insynsrådet är ett rådgivande organ utan beslutsfunktion. Myndighetschefen är ordförande i insynsrådet och ska hålla rådet informerat om verksamheten.

Ledamöterna i insynsrådet förordnas av regeringen.

Thomas Erhag, docent
Ingrid Esser, docent
Cecilia Stenbjörn, analyschef
Eskil Wadensjö, professor
Katarina Brännström, riksdagsledamot (M)
Solveig Zander, riksdagsledamot (C)

Kort fakta om ISF

  • ISF har omkring 50 medarbetare med hög kompetens inom socialförsäkringsområdet och utbildningsbakgrund inom bland annat epidemiologi, företagsekonomi, juridik, medicin, nationalekonomi, statistik, statsvetenskap och sociologi. En tredjedel av medarbetarna har forskarutbildning.
  • Medelåldern är 45 år.
  • Andelen kvinnor är 60 procent och andelen män är 40 procent.
  • ISF rapporterar till Socialdepartementet.
  • Verksamheten finansieras genom anslag och den årliga budgeten är cirka 70 miljoner kronor.
  • Myndigheten startade sin verksamhet år 2009 i Stockholm och har sedan 1 augusti 2019 sitt säte i Göteborg, Lilla Bommen 1.