Organisation

ISF är en myndighet under regeringen och rapporterar till Socialdepartementet. Myndighetens chef är generaldirektören.

På ISF arbetar ett 60-tal anställda med utbildning inom bland annat nationalekonomi, statsvetenskap, företagsekonomi, statistik, juridik och medicin. Cirka en tredjedel av alla anställda har forskarutbildning.

Verksamheten är organiserad i fyra enheter:

  • Enheten för barn och familj, tandvårdsstöd och pensioner
  • Enheten för sjukfrånvaro och funktionsvariation
  • Enheten för övergripande studier och internationella frågor
  • Administrativa enheten

Kontaktuppgifter till respektive enhet

Insynsrådet är ett rådgivande organ utan beslutsfunktion. Myndighetschefen är ordförande i insynsrådet och ska hålla rådet informerat om verksamheten.

Ledamöterna i insynsrådet förordnas av regeringen.

Thomas Erhag, docent
Ingrid Esser, docent
Cecilia Stenbjörn, analyschef
Eskil Wadensjö, professor
Katarina Brännström, riksdagsledamot (M)
Kadir Kasirga, riksdagsledamot (S)
Solveig Zander, riksdagsledamot (C)

Kort fakta om ISF

  • ISF har omkring 60 medarbetare med hög kompetens inom socialförsäkringsområdet och utbildningsbakgrund inom bland annat ekonomi, statsvetenskap, statistik, beteendevetenskap, juridik och medicin. En tredjedel av personalen har forskarutbildning.
  • Medelåldern är 45,7 år. (2018)
  • Andelen kvinnor är 69 procent och andelen män är 31 procent.
  • ISF rapporterar till Socialdepartementet.
  • Verksamheten finanseras genom anslag och den årliga budgeten är cirka 68 miljoner kronor.
  • Myndigheten startade sin verksamhet år 2009 i Stockholm och har sedan 1 augusti 2019 sitt säte i Göteborg.