Kontaktuppgifter

Här kan du få kontakt med personer som arbetar på ISF.

Generaldirektör

Namn

Titel

Telefon

Seijboldt Marie

tf. Generaldirektör

010-174 15 01


Juridik

Namn

Titel

Telefon

Samuelsson Anna

Chefsjurist

010-174 15 23

Albertsson Malin

Myndighetsjurist

010-174 15 31


Administrativa enheten

Namn

Titel

Telefon

Annika Stegarp Perman

Administrativ chef

010-174 15 25

Carlsson Caroline

HR-ansvarig

010-174 15 17

Berthelsen Angela

HR-generalist

010-174 15 16

Eklund Johan

It-ansvarig

010-174 15 20

Olsen Leonardo

It-tekniker

010-174 15 36

Stenberg Karin

Kommunikationsansvarig

010-174 15 56

Westenheim Anna

Registrator

010-174 15 04


Enheten för barn och familj, tandvårdsstöd och pensioner

Namn

Titel

Telefon

Granér Mats

Enhetschef

010-174 15 85

Bengtsson Mats


010-174 15 67

Bogaert Geoffrey


010-174 15 47

Carlsson Lisa


010-174 15 84

Cedstrand Sofie


010-174 15 64

Duvander Ann-Zofie


010-174 15 80

Ericsson Leif


010-174 15 39

Fahlén Susanne


010-174 15 32

Gustafson Per


010-174 15 77

König Stefanie


010-174 15 33

Malmgren Louise


010-174 15 51

Säve Söderbergh Jenny


010-174 15 18

Enheten för sjukfrånvaro och funktionsvariation

Namn

Titel

Telefon

Leijon Ola

Enhetschef

010-174 15 60

Agdalen Tomas


010-174 15 62

Fransson Eleonor


010-174 15 27

Grönqvist Louise


010-174 15 48

Gustavson Maria


010-174 15 55

Johansson Tormod Fredrik


010-174 15 06

Oldertz Cecilia


010-174 15 61

von Friesen Ossian


010-174 15 54

Widén Lisa


010-174 15 81

Enheten för övergripande studier och internationella frågor

Namn

Titel

Telefon

Bengtsson Pererik

Enhetschef

010-174 15 30

Bergqvist Irene


010-174 15 44

Börjesson Angelica


010-174 15 72

Cullberg Jansson Fredrik


010-174 15 19

Norrback Linnéa


010-174 15 07

Hawre Hona


010-174 15 41

Jans Ann-Christin


010-174 15 08

Kain Maria


010-174 15 40

Medelberg Magnus


010-174 15 22

Månsson Jonas


010-174 15 83

Sohlberg Inger


010-174 15 59

Westgård Hanna


010-174 15 82