Avslutade rekryteringar

När en rekrytering är avslutad offentliggörs den på ISF:s officiella anslagstavla på Lilla Bommen 1, plan 7.

Kommunikationsansvarig

Rekryteringen av kommunikationsansvarig är avslutad och beslutet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 28 juni 2019.

HR-ansvarig

Rekryteringen av HR-ansvarig är avslutad och beslutet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 29 maj 2019.

Administrativ chef

Rekryteringen av administrativ chef är avslutad och beslutet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 27 maj 2019.

Chefsjurist

Rekryteringen av chefsjurist är avslutad och beslutet har offentliggjorts på myndighetens anlagstavla den 27 maj 2019.

Junior utredare

Rekryteringen av junior utredare är avslutad och beslutet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 31 mars 2019.

Forskare och kvalificerade utredare med djupa metodkunskaper

ISF har fattat beslut om en anställning som har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 19 mars 2019.

ISF har fattat beslut om en anställning som har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 11 mars 2019.

Registrator

Rekryteringen av registrator är avslutad och beslutet har offentliggjorts på myndighetens anslagstavla den 23 januari 2019.