Sök på webbplatsen

Förmåner till personer med funktionsnedsättning

Här hittar du information om pågående projekt och publicerat material om stöd till personer med funktionsnedsättning. Exempel på förmåner är assistansersättning, närståendepenning, handikappersättning och vårdbidrag för funktionshindrade barn. ISF:s granskningar på området omfattar främst Försäkringskassans verksamhet.

Nyheter

Regeringen bör införa lagstöd som möjliggör att kvaliteten i den personliga assistansen kan granskas

28 feb 2018 Pressmeddelande

Försäkringskassan har begränsad möjlighet att följa upp assistansverksamheters verkliga innehåll. Frågan om personlig assistans utförs med tillräcklig kvalitet har närmast helt lämnats till brukaren av lagstiftaren. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som på uppdrag av regeringen har följt upp de regeländringar som gäller personlig assistans som infördes 2013.

Assistansmarknaden – lönsamhet och konkurrensförhållanden

15 dec 2017 Pressmeddelande

Utbetalningarna för den statliga assistansersättningen är cirka 30 miljarder kronor per år. I en ny rapport bidrar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) med kunskap om hur väl den marknad fungerar där dessa medel används. Rapporten, som är svar på ett regeringsuppdrag, ger också en bild av hur lönsamheten har utvecklats och vilka risker som kan finnas inför den framtida utvecklingen.

Tidigare nyheter

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Pågående projekt inom området

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.