Beställ tryckt rapport

Utveckling av en e-tjänst för att beställa tryckta rapporter är på gång och den beräknas vara klar inom kort.

Under tiden kan du skicka din beställning till registrator@inspsf.se om du vill beställa tryckta exemplar av en rapport.