Sök på webbplatsen

Remissvar

Här hittar du de remissvar som ISF lämnat till regeringen inom området med länk till svaret i PDF-format. Samtliga remissvar hittar du i huvudmenyn under remissvar.

Remissvar

Titel Beteckning Referens Publicerad
Barnkonventionen blir svensk lag SOU 2016:19 S2016/01918/FST 2016-10
Slopad Jämställdhetsbonus Ds 2015:55 S2015/07312/FST 2016-02
Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter SOU 2015:76 S2015/05570/FS 2016-01
Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas Ds 2015:19 2015-06
Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern Ds 2015:8 S2015/370/FST 2015-03
Ökat stöd för underhållsreglering Ds 2014:27 S2014/4944/FST 2014-10
Med rätt att delta SOU 2012:69 A2012/3434/IU 2013-08
Departementspromemoria: Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg S2013/4268/FST 2013-06
Ungdomar utanför gymnasieskolan SOU 2013:13 U2013/1189/UC 2013-06
Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön Ds 2012:57 S2012/8623/FST 2013-02
Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet Ds 2012:26 S2012/4828/FST 2012-10
Vissa frågor om underhållsstöd S2012/3569/FST 2012-06
Särlevandeutredningen SOU 2011:51 S2011/5725/FST 2011-10
Förbättringar inom familjepolitiken S2011/2036/FST 2011-04
Tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit m.m. S2010/5246/SF 2010-08

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.