Här presenteras våra rapporter, pågående projekt och inbjudningar till seminarier.

Skicka in dina synpunkter till ISF.

” Ett utmanande jobb som får mig att växa varje dag!”

ISF har inlett en granskning av den till synes ökande polariseringen i användandet av föräldrapenningen.

Förbättrad kunskap om de pappor som använder få eller inga dagar av föräldrapenningen skapar förutsättningar för regeringen och Försäkringskassan att utforma insatser för att uppnå de politiska målen om ökat jämställt användande av föräldraförsäkringen och en jämn fördelning av det obetalda omsorgsarbetet.

Läs mer om projektet