Här presenteras våra rapporter, pågående projekt och inbjudningar till seminarier.

Skicka in dina synpunkter till ISF.

” Ett utmanande jobb som får mig att växa varje dag!”

Den 30 september 2019 lämnade ISF en slutredovisning till regeringen av uppdraget att omlokalisera ISF till Göteborg.

Redovisningen innehåller en beskrivning av vad det innebär att få ett beslut om omlokalisering och vilka svårigheter man ställs inför. Redovisningen inleds med en beskrivning av vad det innebär att få ett omlokaliseringsbeslut och därefter beskrivs våra strategiska val och framgångsfaktorer i omlokaliseringsarbetet.
Läs mer här